Skåne på cykel

Sverigeleden Karesuando - Helsingborg  (med förgreningar i Skåne)

Roland Fors

Sverigeledens huvudled går från Karesuando till Helsingborg och är ca 260 mil men med förgreningar i alternativleder är den ca 400 mil. I Skåne går Sverigeleden från Blekingegränsen till Önnestad utanför Kristianstad, där den delar sig i en led till Helsingborg (huvudleden) samt i en led ner till Svenstorp där den delar sig ytterligare en gång i en led till Ystad och i en annan led till Trelleborg. Leden i Skåne är ca 35 mil. På Svenska Cykelsällskapets hemsida kan man läsa mer om leden och även köpa kartor. Sverigeleden är markerad med gröna skyltar med vit text för Sverigeleden.

Jag kommer att cykla leden inom Skåne i maj och juni  och ge min bild av Sverigeleden i bilder och filmer samt i karta och GPX-fil mm.

Sverigeleden kommer liksom de nationella lederna att köras i etapper som ännu inte har bestämts