Skåne på cykel

Om leder och rundor samt några länkar till andra cykelsidor

Roland Fors

DENNA SIDA FLYTTAS OCH FINNS NU OCKSÅ PÅ
www.utforskaskane.se 
där den blir en del tillsammans med skaneled.se och paddlaiskane.se
Sidan finns här t o m augusti men uppdateras inte längre
SÅ VÄLKOMNA DIT

Trafikverket har klassificerat de cykelleder som uppfyller krav om bra trafiksäkerhet med ett bra utbud av sevärdheter och service längs leden och är minst 20 mil långa som Nationella cykelleder. Det finns i dag bara tre cykelleder i Sverige som uppnår certifieringen att kallas Nationella cykelleder och det är Kattegattleden,  Sydostleden och Sydkustleden. Dessa tre leder anses som mycket trafiksäkra och har god service samt bjuder  på många sevärdheter längs lederna.  Mer om de nationella lederna under respektive sida. Kartan nedan visar deras sträckning i Skåne. Orange markerad väg är Kattegattleden, lila markerad väg är Sydostleden och grön markerad väg är Sydkustleden.

Det finns två andra längre cykelleder i Skåne och de är Sverigeleden och Cykelspåret, som dock inte uppfyller Trafikverkets krav om att kallas nationella cykelleder, mer om dessa leder under respektive sida. Kartan nedan visar deras sträckning i Skåne. Svart markerad väg är Sverigeleden och blå markerad väg är Cykelspåret.

Kartbilden med info om Skånes landskapstäckande skyltade cykelleder är en sammanställning från olika kartor och sidor

Rundor som jag kommer att dokumentera kan vara allt från korta  på ett par mil till längre, skyltade eller oskyltade men beskrivna på kommuners hemsidor eller i turistbroschyrer. Ett exempel på en skyltad runda är Lergöksrundan i Ängelholm som inte är speciellt lång, bara 16 km. Ett annat exempel på en runda är Humleslingan  som beskrivs på   turistsidan Humleslingan.com och är en runda runt Ivösjön på 50 km. Rundan cyklas på mindre bilvägar och är en runda för all slags trafik, m a o inte enbart för cyklister. Kartorna nedan visar rundorna.

Länkar till kartor och cykelvägsplan

 En sida med mycket bra karthjälp för att se olika vägars cykelbarhet samt lägga upp egna rundor och leder är Cykla i Skåne. I kartan kan man se cykelvägar, cykelleder och cykelbarhet samt välja rutter. På kartan har jag valt som exempel att cykla från där jag bor i Ystad till Hammenhög. Jag får då förslag på väg som är lämpligast att cykla och jag kan också välja den mest lättcyklade vägen och jag får samtidigt upp längd i kilometer och beräknad cykeltid. Man kan också skapa GPX-filer att spara. Klicka på kartan nedan så kommer ni till den förträffliga sidan.  Cykelkartor för Sverige och Skåne finns bl a att köpa på cykelkartan och i Kartbutiken.se  Jag vet dock inget om dessa då mitt syfte är att använda mig av nätbaserad gratis information och sedan helt ideellt försöka sammanställa leder och rundor till min sida "Skåne på cykel" och därefter cykla och dokumentera dem. En sida med kartbeskrivna cykelrundor (kanske mer för racercyklisten) är  cykelrundan.se. Länk till regionens framtida plan för cykling i Skåne finns här cykelvägsplan för Skåne 2018 - 2029   Fler länkar till cykling i Skåne finns efter kartan.

Fler länkar till olika cykelsidor för Skåne
Cykling i Skåne (Visit Skåne)
Sweden by bike med info även om Skånes leder bl a
Cyklat  som beskriver många egna cykelturer i Skåne
Ut i syd  ger förslag på olika cykelturer i Skåne
Hotspotkollerod  med förslag på kortare rundor kring Hörby
Nordvästpassagen- Rönneådalen - cykelrundor