Om leder och rundor samt länkar till information om cykling i Skåne

Nationella cykelleder i Skåne

Trafikverket har klassificerat de cykelleder som uppfyller  krav om bra trafiksäkerhet med ett bra utbud av sevärdheter och service längs leden och är minst 20 mil långa som Nationella cykelleder. Det finns i dag bara tre cykelleder i Sverige som uppnår certifieringen att kallas Nationella cykelleder och  det är Kattegattleden lednummer 1,  Sydostleden  lednummer 2 och Sydkustleden lednummer 3. Dessa tre leder anses som  mycket trafiksäkra och har god service  samt bjuder   på många sevärdheter längs lederna.  Mer om de  nationella lederna under respektive sida. Kartan nedan visar deras sträckning i Skåne. Orange markerad väg är Kattegattleden, lila markerad väg är Sydostleden och grön markerad väg är Sydkustleden.


Andra längre cykelleder i Skåne

Det finns två andra längre leder i Skåne och de är Sverigeleden och Cykelspåret, som dock inte uppfyller Trafikverkets krav om att kallas nationella cykelleder, mer om dessa leder under respektive  sida.  Kartan nedan visar deras sträckning i Skåne.  Svart markerad väg är Sverigeleden och blå markerad väg är Cykelspåret.

Kartbilden med info om Skånes landskapstäckande skyltade cykelleder är en sammanställning från olika kartor och sidor

Exempel på två rundor i Skåne (en som nämns på kommuns hemsida och den andra på särskild turistsida)
Rundor som jag kommer att dokumentera kan vara allt från korta  på ett par mil till längre, skyltade eller oskyltade men beskrivna på kommuners hemsidor eller i turistbroschyrer. Ett exempel på en skyltad runda är Lergöksrundan i Ängelholm som inte är speciellt lång, bara 16 km. Ett annat exempel på en runda är Humleslingan som beskrivs  på  humleslingan.com och är en runda runt Ivösjön på 50 km.  Rundan cyklas på mindre bilvägar. 
Länkar till sidor om cykling i Skåne
En sida med mycket bra karthjälp för att se olika vägars cykelbarhet samt lägga upp egna rundor och leder är Cykla i Skåne.  I kartan kan man se cykelvägar, cykelleder och cykelbarhet samt välja rutter. På kartan har jag valt som exempel att cykla från där jag bor i Ystad till Hammenhög. Jag får då förslag på väg som är lämpligast att cykla och jag kan också välja den mest lättcyklade vägen och jag får samtidigt upp längd i kilometer och beräknad cykeltid. Man kan också skapa GPX-filer att spara. Klicka på kartan nedan  så kommer ni till den förträffliga sidan. Fler länkar till cykling i Skåne finns efter kartan.
Cykelkartor för Sverige och Skåne finns bl a att köpa på cykelkartan och i Kartbutiken.se  Jag vet dock inget om dessa då mitt syfte är att använda mig av nätbaserad gratis information och sedan helt ideellt försöka sammanställa leder och rundor  till min sida "Skåne på cykel" och därefter cykla och dokumentera dem. En sida med kartbeskrivna cykelrundor  (kanske mer för racercyklisten)  är  cykelrundan.se.  Länk till regionens framtida plan för cykling i Skåne  finns här cykelvägsplan för Skåne 2018 - 2029 

Länkar till ett urval cykelsidor som berör Skåne
Kattegattleden
Sydostleden
Sydkustleden
cyklat  som beskriver många egna cykelturer i Skåne
Sweden by bike med info även om Skånes leder bl a
Cykla i Skåne (Visit Skåne)
Ut i syd
förslag på olika cykelturer
Till toppen på sidan