Skåne på cykel

Kommuner:   Malmö - Östra Göinge 

Roland Fors

DENNA SIDA FLYTTAS OCH FINNS NU OCKSÅ PÅ
www.utforskaskane.se 
där den blir en del tillsammans med skaneled.se och paddlaiskane.se
Sidan finns här t o m augusti men uppdateras inte längre
SÅ VÄLKOMNA DIT

Kommuners hemsidor om cykling, denna sida Malmö - Östra Göinge i bokstavsordning

Mail har skickats till samtliga 33 skånska kommuner, där jag frågade om cykelrundor/cykelleder som är kartbeskrivna på kommunens hemsida, finns i turistbroschyr/folder eller länkas till. Jag har fått brevsvar med broschyrer/foldrar från ett tiotal kommuner och mailsvar från ett femtontal samt även lusläst alla kommuners hemsidor om vad de nämner om cykling och leder samt rundor. Under varje kommun finns en bild med länk till deras eventuella "cykelsida" och länkar till de eventuella leder och rundor som beskrivs. Några kommuner nämner i stort sett ingenting om cykling medan andra har cykelkartor och föreslagna cykelrundor. Min ambition är att cykla i varje skånsk kommun. I de kommuner där inte de stora lederna går genom kommer jag att skapa en runda och i de kommuner som genomkorsas av de stora lederna kommer jag bara att redovisa den ledens sträckning i kommunen.  Jag kommer att börja cykla från mars/april 2020.

Malmö har inte några rundor beskrivna. Sydkustleden går genom kommunen, varför jag inte kommer att skapa någon egen runda i Malmö utan bara redovisa Sydkustledens sträckning även om hela Sydkustleden redovisas på särskild sida.
Eftersom Perstorp inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Perstorp med sevärdheter och i natur.
Simrishamn har inte har några rundor beskrivna men  genomkorsas av flera av de skånska cykellederna, därför kommer jag inte att cykla och skapa någon  runda i Simrishamn.

Eftersom Sjöbo inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Sjöbo med sevärdheter och i natur.

Rundorna nedan namnges på Skurups hemsida men återfinns på annan sida med länk till karta, se nedan.

Natur och kulturrunda
Nils Holgersson cykelrunda

Nedanstående rundor/slingor får man inte upp via Staffanstorps hemsida och ej heller får jag upp kommunens cykelkarta (ska undersöka).

Grön slinga
Blå slinga
Lila slinga
Röd slinga 

Svalöv har tillsammans med kommunerna som tillhör "familjen Helsingborg" olika cykelturer kartbeskrivna, se Helsingborgs kommun.

Eftersom Svedala inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Svedala med sevärdheter och i natur.

Tomelilla har inte några rundor beskrivna. Sverigeleden går genom kommunen, varför jag inte kommer att skapa någon egen runda i Tomelilla utan bara redovisa Sverigeledens sträckning även om hela Sverigeleden redovisas på särskild sida.

Vellinge har inte några rundor beskrivna men genomkorsas av Sydkustleden. Jag kommer därför inte att cykla och skapa någon egen runda utan bara redovisa Sydkustledens sträckning i kommunen även om hela Sydkustleden redovisas på särskild sida.

Ystad har inte några rundor beskrivna men genomkorsas av Sydkustleden, Sverigeleden och Cykelspåret. Jag kommer därför inte att cykla och skapa någon egen runda i Ystad utan bara redovisa ledernas  sträckning i kommunen även om hela lederna redovisas på särskilda sidor.

Eftersom Åstorp inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Åstorp med sevärdheter och i natur.

Eftersom Östra Göinge inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Östra Göinge  med sevärdheter och i natur.

Under kommunens "Uppleva och göra, cykla" finns 5 olika cykelrundor i olika svårighetsgrad med kartor som länkas till nedan

Vemmentorpsrundan 34 km
Värsjörundan 16 km
Lärkesholmsrundan 9 km
Grytåsarundan 14,5 km
Eketrundan 22,5 km