Skåne på cykel

Kommuners hemsidor om cykling, Bjuv - Lund 

Roland Fors

DENNA SIDA FLYTTAS OCH FINNS NU OCKSÅ PÅ
www.utforskaskane.se 
där den blir en del tillsammans med skaneled.se och paddlaiskane.se
Sidan finns här t o m augusti men uppdateras inte längre
SÅ VÄLKOMNA DIT

Kommuners hemsidor om cykling, denna sida Bjuv - Lund i bokstavsordning

Mail har skickats till samtliga 33 skånska kommuner, där jag frågade om cykelrundor/cykelleder som är kartbeskrivna på kommunens hemsida, finns i turistbroschyr/folder eller länkas till. Jag har fått brevsvar med broschyrer/foldrar från ett tiotal kommuner och mailsvar från ett femtontal samt även lusläst alla kommuners hemsidor om vad de nämner om cykling och leder samt rundor. Under varje kommun finns en bild med länk till deras eventuella "cykelsida" och länkar till de eventuella leder och rundor som beskrivs. Några kommuner nämner i stort sett ingenting om cykling medan andra har cykelkartor och föreslagna cykelrundor. Min ambition är att cykla i varje skånsk kommun. I de kommuner där inte de stora lederna går genom kommer jag att skapa en runda och i de kommuner som genomkorsas av de stora lederna kommer jag bara att redovisa den ledens sträckning i kommunen.  Jag kommer att börja cykla från mars/april 2020.

Eftersom Bjuv inte har några rundor beskrivna är det min ambition att cykla och skapa en runda i Bjuv med sevärdheter och i natur.

Burlöv har inte några rundor beskrivna. Då Sydkustleden går genom kommunen kommer jag inte att skapa någon egen runda utan bara redovisa Sydkustledens sträckning i kommunen här även om hela Sydkustleden redovisas på särskild sida.

Båstads kommun hänvisar också till en privat turistsida för Bjäre  "Upplev Bjäre"  och till cykelrundan.se 

Höganäs har inte några rundor beskrivna. Då Kattegattleden går genom kommunen kommer jag inte att skapa någon egen runda utan bara redovisa Kattegattledens sträckning i kommunen här även om hela Kattegattleden redovisas på särskild sida.

Har som ovan skrivet ingen information om cykelleder/rundor på hemsidan men Visit Mittskåne länkar till sidan Hotspotkollerod med olika korta turer, av vilka jag kommer att cykla några, som sedan redovisas här.

Visit Mittskåne  länkas till loppet Ringsjön Runt  som finns under Andra leder och rundor.  Eftersom Höör inte har några rundor beskrivna kommer jag att cykla Ringsjön Runt-loppets 65 km och redovisa här.

I mailsvar från kommunen har jag fått tips om en sida med trevliga cykelrundor "Nordvästpassagen- Rönneådalen - cykelrundor" vilka länkas till nedan (sidan nämns dock inte på kommunens hemsida). Jag kommer därför att cykla några av nedanstående rundor och redovisa dem här.

Natur och kultur 22 km
Tema Fjärilar 11 km
Tidsresa 20 km
Klippanbygdens historia 20 km
Bortom nationalparken 15 km
Bjersgård  20 km