Skåne på cykel

Kattegattleden, nationell cykelled  Helsingborg - Göteborg

Roland Fors

Kattegattleden är en nationell cykelled mellan Helsingborg  och Göteborg. I Skåne sträcker den sig från Helsingborg till några kilometer norr om Båstad. Att den är en nationell cykelled innebär att säkerheten är mycket god liksom service och sevärdheter längs med leden. Utöver det måste också en nationell cykelled vara minst 200 km. Kattegattleden är den första leden som fick benämningen nationell cykelled och den har därför lednummer ett. Leden beskrivs på ett förnämligt sätt i informationstexter, etapper, bilder och karta och GPX-filer på Kattegattledens egna sida. Jag kommer att nyttja den informationen fullt ut och beskriva min cykling i Skåne i tre etapper, den första etappen från Helsingborg till Höganäs, den andra etappen från Höganäs till Ängelholm och den tredje etappen Ängelholm - Båstad, se nedan. 

Under varje etapp kommer det att finnas en film på 3 - 5 minuter, en slideshow med bilder 3 - 5/10 km, karta och GPX-fil samt textinfo.

Sidan är under uppbyggnad, cykling sker i maj/juni 2020


Helsingborg - Höganäs 22 km


Höganäs - Ängelholm 40 km


Ängelholm - Båstad 36 km