Skåne på cykel

Cykelspåret Haparanda - Ystad, (i Skåne Valje - Ystad)

Roland Fors

I Skåne går cykelspåret huvudsakligen längs med Skånes ostkust men viker av från Kivik/Rörum in i Skånes inland via Hammenhög innan leden slutligen når Ystad. Cykelspåret startar uppe i Haparanda och går längs ostkusten ner till Ystad. Leden är skyltad med blå skyltar och vit text, se ovan. Cykelspåret har administrerats av Cykelfrämjandet och skyltats och skötts mest av lokala representanter på ideell basis.  På Cykelfrämjandets sida kan man läsa: Cykelspåret är en populär cykelled längs Sveriges Ostkust som sträcker sig över 250 mil mellan Ystad och Haparanda. Cykelfrämjandet tillhandahåller en uppskattad guide med karta, text och bild. Kan beställas via Kartbutiken

I mail på fråga till Cykelfrämjandet angående Cykelspåret får jag följande svar Cykelfrämjandets arbete med Cykelspåret:"Cykelspåret har i stort sett planerats och skyltats av engagerade medlemmar i föreningen under många års tid när regioner och kommuner inte satsade alls på cykelturism. Tyvärr har vi inte möjligheten längre att underhålla och uppdatera leden efter ändrade förutsättningar, och kan inte stå för ledens kvalité".  


I  maj kommer jag att cykla Cykelspåret från Sölvesborg (Valje) vid Skåne/Blekingegränsen ner till Ystad (ca 15 mil) och ge min bild av  Cykelspåret i bilder och filmer samt i karta och GPX-fil mm. 

Sverigeleden kommer liksom de nationella lederna att köras i etapper som ännu inte har bestämts